Head! Office

KvK 61831948     RSIN 854507619

Bestuursleden
Dhr. J.P. Koning
Mw. M. Koek

De bestuursleden komen minimaal eens in de 12 maanden samen voor de jaarvergadering.

Beloningsbeleid
De bestuurders van FeedY'RHead krijgen niet betaald voor de taken die zij uitvoeren voor de stichting, wel ontvangen zij een vergoeding voor de onkosten die zij hierbij maken.
Het in dienst zijnde personeel van de stichting werkt als vrijwilliger op projectbasis. Wanneer vrijwilligers hiervoor betaald krijgen is dit nooit boven het volgens CAO voorschriften vastgestelde bedrag.

Populaire posts